Văn bản UBND Tỉnh - TP

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 32/2014/QĐ-UBND 30/9/2014

Quyết định Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang

Tải về