HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào các ngày từ 26-28/10/2016, Phòng GD&ĐT huyện Tân Hiệp tổ chức Hội thi Tìm hiểu luật giao thông cho ba bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS. Ban tổ chức chấm chọn và trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải Khuyến khích cho mỗi bậc học; kết quả cụ thể như sau:

– Bậc Mầm non: giải Nhất: Mầm non thị trấn; giải Nhì: Mầm non Sơn Ca; giải Ba: MG Tân Hòa; giải Khuyến khích: MG Tân Hội, MG Tân An.

– Bậc Tiểu học: giải Nhất: Tiểu học Thị trấn 1; giải Nhì: TH Thạnh Đông 2; giải Ba: TH Thạnh Đông A1; giải Khuyến khích: TH Đông Lộc, TH Thạnh Đông A2.

– Bậc THCS: giải Nhất: THCS Thị trấn 2; giải Nhì: THCS Thạnh Đông; giải Ba: THCS Thị trấn; giải Khuyến khích: THCS Tân Hiệp A5, PTCS thị trấn 1.