ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN HUYỆN TÂN HIỆP THAM GIA GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 – 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

1rzr1yehvnxx24iv8p7gx9uhv

Đoàn vận động viên huyện Tân Hiệp tham gia giải cờ vua học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 từ ngày 7/6 đến ngày 10 /6/ 2017 có 16 vận động viên, tham gia đầy đủ ở 4 độ tuổi: U 6-9, U 10-11, U 12-13 và U14-15. Kết quả đạt: Nhất toàn đoàn với: 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.