Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 237-CV/TU 14/09/2021 Công văn, Đảm bảo an ninh, trật tự; phòng chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 87/PGDĐT ngày 01/4/2020 01/04/2020 Công văn, Về việc đảm bảo an toàn và phòng chống bạo lực trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
Báo cáo số 88/BC-PGDĐT 01/04/2020 Báo cáo, Về việc triển khai thực hiện "Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm trên địa bàn huyện Tân Hiệp
Báo cáo số 85/BC-PGDĐT ngày 27/3/2020 27/03/2020 Báo cáo, Về tình hình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục
17_2018_TT_BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
19_2018_TT_BGDD 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
18_2018_TT_BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư, QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên