Kết quả tham dự Hội thi khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp tham dự Hội thi khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020 từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2019, với 03 sản phẩm dự thi. Kết quả đạt được như sau: 01 giải nhì: Trường TH&THCS Tân Hội, 01 giải ba: Trường THCS Thạnh Đông và 01 giải khuyến khích: Trường TH&THCS Tân Hiệp A3. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ thầy giáo, cô giáo và học sinh trong toàn huyện. Xin chúc mừng các đơn vị đạt giải, chúc ngành giáo dục của huyện nhà không ngừng vươn xa.