Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thời gian tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

Download (PDF, Unknown)