Thông báo về việc hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang trong thời gian cách ly toàn xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp

Lượt xem:

Đọc bài viết