Số 237-CV/TU về việc đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 237-CV/TU
Ngày ban hành 14/09/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Đảm bảo an ninh, trật tự; phòng chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Xem văn bản Xem Online
Tải về