Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm TPT Đội TNTP HCM

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 27/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 08/11/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
Xem văn bản Xem Online
Tải về