Công văn số 789/SYT-BCĐ ngày 26/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn, xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết